REGULAMIN

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a  RODO  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EURO24 Sp.z o.o.Sp.k. w celu złożenia zapytania poprzez  formularz kontaktowy.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(tj. RODO)  informujemy, że :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EURO24 Sp.z o.o.Sp.k.,ul.Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty 8,35-083 Rzeszów, email:info@euro24.co, tel. 17 859 20 01.
 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie Aleksander Kremer, z którym można się skontaktować za pomocą:
  1. email: rodo@euro24.co,
  2. listownie pod adresem: ul.Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty 8,35-083 Rzeszów.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu wobec zapytania złożonego
  w formularzu kontaktowym – na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe  mogą być udostępniane:
  • a) Spółkom z grupy kapitałowej Euro24 tj.  Express Delivery Ltd., Euro24  Express Spain s.l. oraz Euro24 Deutschland GmbH,
  • b) dostawcom usług informatycznych, firmom transportowym (podwykonawcom), agencjom reklamowym, firmom windykacyjnym,
  • c) podmiotom uprawnionym  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy lub do momentu wycofania zgody.
 6. Wycofanie zgody jest możliwe poprzez przesłanie informacji pod adresem: rodo@euro24.co, jednakże uniemożliwi to odpowiedzi na złożone zapytanie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu- na warunkach określonych w przepisach RODO.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu kontaktowym. Brak podania danych może uniemożliwić nam świadczenie usług na najwyższym poziomie. Zapewniamy, że wszystkie dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zapytania.
ecovadis