Każda firma skoncentrowana na rozwój, bardzo wysoko ceni sobie uwagi dotyczące swojej działalności. Rzecz jasna nikt z nas nie lubi słuchać o sobie niepochlebnych komentarzy, natomiast faktem jest, że profesjonalizm wymaga przyjrzenia się sobie i wyciągnięciu odpowiednich wniosków. Finalnie z korzyścią nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla klientów. Jako międzynarodowy spedytor, Euro24 również poprosiła swoich zleceniodawców  o wypełnienie ankiety na temat świadczonych usług.

Usługi oraz serwis

Na wstępie nadmieńmy, że respondenci mieli do dyspozycji pięciostopniową skalę. Ocena 1 jest najniższą możliwą, ocena 5 – najwyższą. Jako pierwsze na tapet poszło pytanie o jakość usług oraz serwisu. Respondenci bardzo przychylnie odnieśli się do ich oceny. Średnia całej kategorii wyniosła 4,4. Najwyżej ocenili oni współpracę – 4,7. Stosunek cen do jakości to wysokie 4,4 , podobnie jak jakość usług na tle konkurencji. Na 4 oceniono poziom cen. Co niewątpliwie nas cieszy, to fakt, że 99% ankietowanych odpowiedziało, że chętnie poleci usługi Euro24. Tak wysokie oceny, niezbicie dowodzą, że strategia przyjęta przez firmę doskonale sprawdza się, jeśli chodzi o clue spedycji, a więc usługi oraz serwis.

Obsługa klienta

Jeszcze lepiej spisała się nasza obsługa klienta. Respondenci ocenili ją ze średnią 4,6. Najwyższą cząstkową ocenę – 4,7 – otrzymał kontakt z działem spedycji. 4,6 punkty otrzymały ex aequo:

 • Kompetencje i wiedza branżowa pracowników,
 • Reakcje na niespodziewane sytuacje kryzysowe pojawiające się w trakcie realizacji zlecenia,
 • Kontakt z działem handlowym,
 • Kontakt z działem monitoringu

Ocena 4,5 przypadła w udziale czasowi reakcji na zapytanie, a 4,3 poziomowi obsługi w dni wolne od pracy oraz w godzinach wieczornych. Na sam koniec dodajmy, że 97% respondentów uważa, że czas reakcji na zapytania jest zgodny z ich oczekiwaniami.

Wizerunek firmy

Ostatnim z obszarów ocenianych przez ankieterów był wizerunek firmy. Również tutaj średnia ocena jest niezwykle wysoka, bo aż 4,3. Właśnie ta nota przypadła:

 • Zaangażowaniu w sprawy społeczne i działania charytatywne
 • Przejrzystości informacji oraz nawigacji na stronie euro24.co
 • Ocenie kanałów w social mediach.

4,2 otrzymało zaangażowanie w sprawy środowiskowe i dbałość o ekologię.

Czynniki decydujące o wyborze usług Euro24

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie kluczowych czynników, które zaważyły na wyborze usług świadczonych przez Euro24. Był to wielokrotny wybór odpowiedzi. Koronnym czynnikiem okazał się czas reakcji. Wskazało na niego aż 83% przepytywanych. Pozostałe czynniki:

68% – przepływ informacji,

53% – cena

45% – dostępność 24/7

Oprócz wyżej wymienionych respondenci wskazali na:

 • Fachową i terminową obsługę,
 • Profesjonalne podejście do klienta,
 • Wsparcie w znalezieniu wspólnego rozwiązania,
 • Płynne informowanie o statusie transportu,
 • Szybką reakcję na zapytanie.

Euro24 – profesjonalizm przede wszystkim

Może zabrzmi to nieskromnie, ale nie jesteśmy zaskoczeni, aż tak wysoką oceną otrzymaną od respondentów. Codzienna, często mrówcza praca, wykonywana z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem nie mogła przejść niezauważona. Cała załoga Euro24 dokłada wszelkich starań co do tego, by nasi klienci mogli bez obaw oddać się zajęciom, na których znają się najlepiej, ze świadomością, że ich przesyłki są w dobrych rękach. Jesteśmy niezwykle dumni z pozycji, jaką zajmujemy w świadomości naszych zleceniodawców. Na koniec – wierzymy, że ustawiczne podnoszenie standardów zaowocuje kolejnymi zadowolonymi rzeszami klientów.

ecovadis