Mamy przyjemność poinformować, iż Spółka EURO24 została członkiem klastra Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego. 

Wschodni Sojusz Motoryzacyjny (z ang. East Automotive Alliance) to inicjatywa, która narodziła się w środowisku menedżerów branży automotive. Klaster został powołany w celu prowadzenia działań na rzecz sieciowania i rozwoju branży motoryzacyjnej oraz związanych z nią przedsiębiorców i kooperantów.

Cel inicjatywy klastrowej Wschodni Sojusz Motoryzacyjny wyrażają trzy cele kierunkowe:

  1. Ochrona i reprezentacja interesów przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej oraz związanych z nią przedsiębiorców i kooperantów.
  2. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi branży motoryzacyjnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Makroregionu Polski Wschodniej.
  3. Propagowanie wiedzy o motoryzacji oraz zaangażowanie w procesie kreowania polityki edukacyjnej ukierunkowanej na przygotowywanie kadr gospodarki regionalnej.

Cieszymy, że jako członek innowacyjnego ośrodka branży motoryzacyjnej w Polsce środkowo-wschodniej, poszerzamy potencjał rozwoju spółki EURO24 o nowe możliwości, takie jak:

  • kreowanie i wspieranie innowacji i działalności badawczo – rozwojowej w zakresie przemysłu motoryzacyjnego;
  • wykorzystanie możliwości i szans związanych z rozwojem gospodarki, opartej na wiedzy;
  • współpraca z organizacjami i placówkami naukowo-badawczymi, władzami oraz instytucjami;
  • zbudowanie sieci współpracy, umożliwiającej efektywne łączenie i wykorzystanie potencjału uczestników klastra.
east-automotive-alliance-blog
ecovadis