EURO24 członkiem WSCHODNIEGO SOJUSZU MOTORYZACYJNEGO - Euro24

EURO24 członkiem WSCHODNIEGO SOJUSZU MOTORYZACYJNEGO

Mamy przyjemność poinformować, iż Spółka EURO24 została członkiem klastra Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego. 

Wschodni Sojusz Motoryzacyjny (z ang. East Automotive Alliance) to inicjatywa, która narodziła się w środowisku menedżerów branży automotive. Klaster został powołany w celu prowadzenia działań na rzecz sieciowania i rozwoju branży motoryzacyjnej oraz związanych z nią przedsiębiorców i kooperantów.

Cel inicjatywy klastrowej Wschodni Sojusz Motoryzacyjny wyrażają trzy cele kierunkowe:

  1. Ochrona i reprezentacja interesów przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej oraz związanych z nią przedsiębiorców i kooperantów.
  2. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi branży motoryzacyjnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Makroregionu Polski Wschodniej.
  3. Propagowanie wiedzy o motoryzacji oraz zaangażowanie w procesie kreowania polityki edukacyjnej ukierunkowanej na przygotowywanie kadr gospodarki regionalnej.

Cieszymy, że jako członek innowacyjnego ośrodka branży motoryzacyjnej w Polsce środkowo-wschodniej, poszerzamy potencjał rozwoju spółki EURO24 o nowe możliwości, takie jak:

  • kreowanie i wspieranie innowacji i działalności badawczo – rozwojowej w zakresie przemysłu motoryzacyjnego;
  • wykorzystanie możliwości i szans związanych z rozwojem gospodarki, opartej na wiedzy;
  • współpraca z organizacjami i placówkami naukowo-badawczymi, władzami oraz instytucjami;
  • zbudowanie sieci współpracy, umożliwiającej efektywne łączenie i wykorzystanie potencjału uczestników klastra.

east-automotive-alliance-blog

powrót do aktualności

ecovadis