Rok 2022 przynosi wiele zmian, dość istotnych z perspektywy przewoźników w Polsce, ale i zagranicą. Jako, że początek lutego już za nami, warto dowiedzieć się więcej na temat tego, z jakimi zmianami będą musiały zmagać się firmy transportowe i ich kierowcy w krajach, które dla transportu europejskiego uznawane są za kluczowe.

Każda firma transportowa w Polsce musi zdawać sobie sprawę z tego, że wejście w życiu tzw. Pakietu Mobilności, przynosi dość sporo zmian. O których należy szczególnie pamiętać?

Największe zmiany dla firm transportowych, jakie wprowadza Pakiet Mobilności

  • Obowiązkowe zgłaszanie delegowania kierowców, poprzez dedykowany interfejs dla przewoźników połączonym z systemem wymiany informacji na rynku wewnętrznym IMI. Obowiązuje od 2 lutego.
  • Zmiana struktury wynagrodzeń dla kierowców, jeżeli chodzi o transport międzynarodowy. Każdy kierowca musi otrzymać pełne wynagrodzenie minimalne, odpowiednio do danego kraju, w którym wykonuje usługę. Nie dotyczy do przejazdów tranzytowych oraz transportu bilateralnego z i do Polski. Przepisy wchodzą w życie od 2 lutego.
  • Konieczność rejestracji przekroczenia granicy, za pośrednictwem tachografu cyfrowego. Wchodzi w życie od 2 lutego.
  • Obowiązek powrotu pojazdu do bazy, przynajmniej raz na 8 tygodni.
  • Obowiązkowy, czterodniowy okres karencji (tzw. cooling off period – liczony od zakończenia ostatniego kabotażowego przewozu), między kolejnymi kabotażowymi operacjami w konkretnym państwie.

Pakiet mobilności nałoży też na firmy transportowe, które wykonują transport drogowy rzeczy z wykorzystaniem pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 t i nie jest większa niż 3,5 t, obowiązek związany z dostępem do zawodu przewoźnika drogowego w transporcie międzynarodowym rzeczy.

Realizacja przewozu tego typu wymagać będzie posiadania przez przewoźnika specjalnego zezwolenia na wykonywanie zawodu drogowego przewoźnika, a także wspólnotowej licencji. Te regulacje zaczną obowiązywać od 20 maja 2022 r.

O zdalnym pomiarze ciśnienia w oponach

Rok 2022 przynosi też inne przepisy unijne, które wymagają dodatkowego wyposażenia w pojazdach ciężarowych. Już od 6 lipca, konieczny będzie montaż w nowo homologowanych ciężarówkach, naczepach oraz przyczepach, specjalne czujniki temperatury i ciśnienia w oponach. Po dwóch latach, obowiązek ten zacznie tyczyć się także każdego wyprodukowanego pojazdu ciężkiego.

Pomiar ciśnienia w samochodach będzie wykonywany pośrednio, poprzez algorytm wyliczający ciśnienie, a to np. na bazie liczby obrotów kół, bądź bezpośrednio, poprzez czujniki zainstalowane wewnątrz koła. Wprowadzane zmiany mają zdaniem Komisji Europejskiej zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, a jednocześnie zmniejszyć koszty przewoźników. Jazda z kołami, które są niedopompowane, może wiązać się z nadmiernym zużyciem bieżnika, a także paliwa, co oczywiście często prowadzi do zwiększonych kosztów eksploatacji pojazdu.

ecovadis