Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora to coś, z czego korzystają firmy spedycyjne. Przedmiotem takiego ubezpieczenia jest cywilna odpowiedzialność względem zleceniodawcy i osób trzecich, za wszelkie szkody, które spowodowane są niewykonaniem bądź nieprawidłowym wykonaniem usług spedycyjnych, które zawarte są w umowie, a dodatkowe są one zgodne z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Jaki jest przedmiot ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora?

Mowa tutaj o szeregu różnych czynności, a to chociażby zawarcie odpowiedniej umowy o przewóz, przygotowanie wszelkich dokumentów, które związane są z przewozem, opracowanie instrukcji wysyłkowych, wyładunek oraz załadunek przesyłek, kontrola nad liczbą oraz wagą towarów, ale też składowanie przesyłek. Bywa, że ubezpieczenie będzie też pokrywać szkody w związku z utratą załadunku np. w przypadku kradzieży z włamaniem, kradzieży samego środka transportu wraz z towarem, a także uszkodzenia przekazanego towaru podczas realizacji procesu spedycyjnego.

Jak prezentuje się zakres ubezpieczenia dla spedytora?

Spotkamy się z ofertami zakładów ubezpieczeń proponujące takie polisy, które mogą obejmować szkody powstałe w wyniku niedbalstwa. To m.in. te pojawiające się w trakcie przewozu wskutek umyślnej winy podwykonawcy, naruszenia przepisów ruchu drogowego podczas przewozu, ale też te, do których doszło przez wydanie towaru nieuprawnionej osobie oraz cały szereg innych. Najczęściej, umowy ubezpieczeniowe zawierają informację na temat tego, iż ochrona ubezpieczeniowa nie będzie obejmowała cywilnej odpowiedzialności za te straty, które zostały wyrządzone umyślnie, bądź wyniknęły wskutek rażącego zaniedbania.

Po stronie spedytora leży dobór odpowiedniego środka transportu, a także sprawdzenie podwykonawców danego zlecenia. W tej sferze może pojawić się kilka problemów, a to np. z wypłaceniem odszkodowania, w momencie gdy spedytor trafi na przewoźnika dopuszczającego się nieuczciwych praktyk.

Ze względu na zakres ubezpieczenia oferty firm ubezpieczeniowych mogą być różne. To samo tyczy się obowiązków, jakie spoczywają na ubezpieczającym. Koniecznie należy zawsze dokonywać weryfikacji zakresu ochrony, jaką oferuje ubezpieczyciel. Nim jeszcze złożymy podpis pod umową, warto jest zasięgnąć porady kogoś doświadczonego, np. osoby, która poleca nam jakąś sprawdzoną firmę ubezpieczeniową.

Kluczowe jest, aby zawsze mieć na uwadze fakt, że gdy spedytor przejmuje odpowiedzialność cywilną w roli przewoźnika drogowego, wówczas zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe, ale też finansowe.

Zabezpieczenie swej firmy spedycyjnej jest bardzo ważne

Wszystkie firmy spedycyjne muszą borykać się z ryzykiem pojawienia się różnego rodzaju niebezpieczeństw, które trudno przewidzieć. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora umożliwia zabezpieczenie się przed różnymi sytuacjami, które ściśle związane są s prowadzeniem spedycyjnej działalności. Wybierając konkretne, dostosowane ubezpieczenie, możemy mieć spokojną głowę o swoją firmę.

ecovadis