Często spotykamy się z tym, iż pojęcia dotyczące transportu oraz spedycji są stosowane zamiennie. Nic bardziej mylnego. Przyjrzyjmy się zatem bliżej różnicom, jakie występują pomiędzy tymi usługami. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że transport to przewóz ładunku z miejsca odbioru do miejsca docelowego, natomiast spedycja jest obszarem, który odpowiada stricte za jego organizację. Jakie są dokładniejsze różnice, pomiędzy tymi dwoma zagadnieniami?

Wiele firm transportowych oferuje swoim klientom szeroki zakres usług, w którego skład wchodzi też spedycja. Aby mieć pojęcie na temat tego, jakie zachodzą tutaj różnice, warto wyjaśnić to krok po kroku.

Co należy wiedzieć na temat transportu?

Działalność transportowa zakłada usługę, która polega na przewozie towaru z punktu A do punktu B. Transport realizowany jest poprzez dostępne środki, a to np. pojazdy drogowe, statki, pociągi, a nawet samoloty. Szczególnie międzynarodowy transport może występować w intermodalnej postaci, czyli przy zastosowaniu różnych metod i rodzajów transportu, jak np. pokonanie części trasy drogą lądową, a w kolejnej części trasa drogą powietrzną, czyli przeładunek do samolotu.

Działalność transportowa, wiąże się oczywiście ze spełnieniem ściśle określonych wymagań. Jednym z kluczowych jest posiadanie zawodowych kompetencji, które udokumentowane są w formie specjalnego certyfikatu kompetencji zawodowych. Ponadto w przypadku firm transportowych specjalizujących się w transporcie drogowym, firma posiada swoją własną flotę pojazdów, które pozwalają na przewóz towarów różnego typu i wymagają zatrudnia kierowców z odpowiednimi uprawnieniami. Pojazdy są udostępnianie do przewozu konkretnego ładunku we wskazane w warunkach współpracy miejsce. Całość obowiązków przewoźnika skupia się wyłącznie na bezpiecznym przewozie ładunków w określone miejsce we wskazanym czasie.  Rola firmy transportowej ma zatem charakter wykonawczy, zaczyna się w momencie przekazania towaru, a kończy się w momencie, w którym zostanie on dostarczony.

Co warto wiedzieć o spedycji?

Firma spedycyjna zazwyczaj nie dysponuje własną flotą pojazdów, dlatego opiera swoją działalność na współpracy z przewoźnikami, chyba, że organizacja łączy obie te usługi, jak ma to miejsce w przypadku Euro24. Jak wspomnieliśmy wcześniej, transport dotyczy jedynie przewożenia ładunków, natomiast spedycja jest obszarem, który obejmuje znacznie szerszy zakres czynności zarówno prawnych jak i faktycznych, związanych z procesem organizowania przewozu towarów.

W usługach spedycyjnych, realizowane są także usługi przygotowania przesyłki do przewozu, wystawienie listu przewozowego, załadunek transportowanego towaru, czy ubezpieczenie danego ładunku na okres, w którym jest on przewożony.

Co więcej, w gestii spedytora może leżeć także konwojowanie przesyłki, zgłoszenie do odprawy celnej, opracowanie protokołu o stanie przesyłki, ale też organizacja magazynowania towaru. Działalność spedytora wymaga także współpracy z szeregiem innych podmiotów, które także biorą udział podczas procesu transportowego.

Jak łatwo wywnioskować, zamienne stosowanie pojęć transportu i spedycji jest błędne, jednak bardzo często tzw. “być, albo nie być” firm spedycyjnych i transportowych jest od siebie zależne, a ich współpraca przynosi korzyści dla obu stron. Spedycja, zajmując się wyłącznie organizacją procesu transportu nie musi generować dodatkowych kosztów związanych z utrzymywaniem floty, natomiast transport świadczący usługi wykonawcy, nie bierze na siebie kwestii związanych z procedurami oraz dodatkowym personelem.
Jeżeli firma łączy ze sobą obie te usługi, tak jak ma to miejsce w Euro24, oznacza to, iż kompleksowo zajmuje się każdym z aspektów transportu towaru klienta.

ecovadis