Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że istnieją pewnie różnice między transportem a spedycję, przez co niektórzy błędnie posługują się tymi definicjami zamiennie. Należy zacząć od samego początku. Spedytor odpowiada za zorganizowanie przewozu przesyłki, a przewoźnik zajmuje się przewozem. Po przyjęciu zlecenia spedycyjnego, zadaniem spedytora jest wybór przewoźnika, przekazując mu zlecenie transportowe. Bywa też, że to spedytor przyjmuje zlecenie transportowe tylko po to, aby sprzedać je przewoźnikowi.

Najlepszym rozwiązaniem jest, kiedy firma z którą współpracujemy, zajmuje się zarówno transportem jak i spedycją, a zatem oferuje kompleksowe usługi, jak EURO 24. Poniżej przedstawimy, jaka jest różnica pomiędzy tymi obydwiema sferami.

Zlecenie spedycyjne – czym właściwie jest?

Spedycyjne zlecenie można spotkać w różnej formie – elektronicznej, telefonicznej, czy też w formie dokumentu, a nawet słownej. Takie zlecenie posiada szereg informacji, które potrzebne są do realizacji operacji transportu. To chociażby termin płatności, sposób zabezpieczenia towaru, rodzaj ładunku, a także jego wartość oraz klasa niebezpieczeństwa i czas transportu. Jeśli dojdzie do szkody częściowej bądź całkowitej, spedycyjne zlecenie jest wówczas dokumentem, który bierze się pod uwagę. Jeśli pojawi się uszkodzenie, ubezpieczyciel zobowiązany jest sprawdzić, czy spedytor wywiązał się prawidłowo ze swojej pracy.

Z jakich elementów musi się składać zlecenie spedycyjne?

  • Oznaczenie dokumentu, a zatem nazwanie go zleceniem spedycyjnym lub zleceniem zorganizowania przewozu,
  • Słowo stawka bądź stawka za usługę,
  • Podstawa prawna, aby możliwe było ustalenie praw i obowiązków każdej ze strony.

Co to jest zlecenie transportowe?

Zlecenie transportowe jest dokumentem, w momencie wykonywania umowy przewozu. Często realizuje się takie zlecenia poprzez platformy transportowe. Oferta zlecenia na platformie to zaproszenie, aby zaakceptować jej warunki danej umowy, które ustalane są w formie licytacji. Dotyczą one wyceny transportu, ładowności pojazdów, a także wymaganej dokumentacji. Umowa obowiązuje od momentu, kiedy zleceniobiorca odeśle podpisane dokumenty do zleceniodawcy.

Co musi znaleźć się w zleceniu transportowym?

  • Oznaczenie dokumentu, jak zlecenie transportowe lub przewozu,
  • Prawne podstawy do ustalenia obowiązków i praw, a także odpowiedzialności każdej ze stron umowy.
  • Wyraz frach, bądź też zapłata za frach, w formie wysokości wynagrodzenia za ową usługę transportową.

Główne różnice miedzy zleceniem spedycyjnym, a transportowym?

Te dwa zlecenia różnią się głównie samym zakresem odpowiedzialności. Spedycyjne zlecenia charakteryzują się tym, że odpowiedzialność spedytora ma pewnie ograniczenia, ponieważ ten nie ponosi jej za kolejnych spedytorów oraz przewoźników. Kiedy jednak to spedytor odpowiada za transport, przejmuje także wszystkie prawa oraz obowiązki przewoźnika.

W zleceniu transportowym odpowiedzialność ponosi przewoźnik. Ogólnie przyjmuje się, że to pierwszy przewoźnik odpowiedzialny jest za te osoby, z którymi podejmuje współprace podczas kolejnych etapów transportu. Zakres odpowiedzialności spedytora określa Kodeks Cywilny. Najczęściej, odpowiada on jedynie za wybór przewoźnika.

ecovadis