Każdy powiązany z branżą transportową, mniej lub więcej jest zaznajomiony z pojęciem kabotażu. Z kolei w przypadku osób, które są dopiero początkujące, określenie to może wydawać się dość obce. Istnieje tutaj szereg reguł, które warto znać. Większość to ogólniki, natomiast niektóre z nich są dopasowane do zasad, które obowiązują w konkretnych państwach. Każdy spedytor, planner oraz przewoźnik musi wiedzieć co może, a czego nie może.

Każda firma transportowa i spedycyjna, a już na pewno taka, która oferuje kompleksowe usługi, jak EURO 24, z pewnością jest dobrze zaznajomiona z kabotażem. Poniżej postaraliśmy się wyjaśnić najważniejsze aspekty, które związane są z tym zagadnieniem.

Czym jest kabotaż?

W dużym uproszczeniu, kabotaż jest załadunkiem i rozładunkiem towaru na terenie tego samego kraju przez przewoźnika, którego siedziba znajduje się zagranicą. Na przykład: przewoźnik z polski realizuje transport z załadunkiem Dortmundzie i rozładunkiem we Frankfurcie. Definicja sama w sobie nie jest niczym skomplikowanym, aczkolwiek regulacje mogą powodować, że czasami nie jest to aż tak oczywiste.

Dlaczego nakładane są kabotażowe ograniczenia?

Najpierw warto nadmienić, dlaczego w ogóle nakłada się ograniczenia na firmy transportowe z zagranicy. Wynika to głównie z powodów finansowych. Chodzi dokładnie o to, aby odpowiednio chronić wewnętrzny rynek danego państwa. W poszczególnych krajach, inaczej prezentują się koszty prowadzenia firm transportowych, zatem także koszty transportowych operacji widnieją na odmiennych poziomach.

Przewoźnik z Ukrainy może liczyć się z mniejszymi kosztami prowadzenia usług transportowych, niż przewoźnik z Niemiec, na co składa się przynajmniej kilka czynników. Wynagrodzenie frachtowe za transport na terenie Niemiec lub np. Francji, będzie wyższe niżeli na Ukrainie. Stąd właśnie wynika zjawisko, w którym tak spora liczba przewoźników z krajów Wschodniej Europy, decyduje się na realizację transportu w państwach Europy Zachodniej. Doprowadziło to do tego, że niektóre kraje zdecydowały się na ograniczenia kabotażowe, a wszystko to w celu zabezpieczenia rodzimych przewoźników, przed wypieraniem tych tańszych, którzy napływają z innych państw.

Dokument, który reguluje kwestie kabotażu

Aby doprowadzić do pełnego zrozumienia oraz jasności, każdy kraj UE stosuje identyczne zasady kabotażowe. Te są uregulowane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. Są one doprecyzowane przez przepisy prawne, które obowiązują w konkretnym państwie, kiedy to jest członkiem Unii Europejskiej. Istnieje tylko kilka aspektów, przy których krajowe władze mogą doprecyzować przepisy dotyczące wewnętrznego prawodawstwa, a to np.:

  • w temacie zasad dotyczących umowy przewozu,
  • w przypadku masy oraz wymiarów pojazdów drogowych,

Z drugiej strony, w żadnym wypadku nie mogą być to zapisy, które będą w jakimkolwiek stopniu faworyzować krajowych przewoźników.

ecovadis