Brexit oswojony, nowe horyzonty

Brexit oswojony, nowe horyzonty


Z uwagi na duże zainteresowanie artykułem na temat Brexitu, czujemy się zobowiązani do aktualizowania go o najnowsze przepisy i regulacje. W związku z tym radzimy czytelnikom, aby zwracali szczególną uwagę na daty edycji poszczególnych fragmentów, aby mieć pewność, że uzyskują dostęp do najbardziej aktualnych informacji.

EDIT: 8.04.2024

Brexit: Jak ICS 2 redefiniuje handel między Wielką Brytanią, a UE? 

W świetle rosnących wyzwań Brexitu, związanych z bezpieczeństwem i regulacjami na granicach Unii Europejskiej, 1 marca 2024 roku zainaugurowano nową erę w kontroli importu poprzez wprowadzenie zaktualizowanego systemu, znanego jako ICS 2 (Import Control System 2). Celem tego strategicznego kroku jest znacząca poprawa efektywności procesów nadzoru i egzekwowania przepisów celnych, co ma bezpośredni wpływ na usprawnienie handlu międzynarodowego w obrębie granic UE. 

Nowy system ICS 2 jest odpowiedzią na potrzebę zwiększenia transparentności i bezpieczeństwa w przepływie towarów, umożliwiając lepszą weryfikację i kontrolę na granicach Unii Europejskiej. Jednym z kluczowych wymogów wprowadzonych przez ten system jest konieczność posiadania deklaracji ENS (Entry Summary Declaration) przez wszystkie firmy transportowe, które realizują przewóz towarów z Wielkiej Brytanii do państw członkowskich Unii. Wymóg ten dotyczy każdego pojazdu przewożącego ładunki, z wyjątkiem tych, które są puste. Ważne jest, aby zaznaczyć, że deklaracja ENS jest dokumentem niezależnym od procedur celnych, a jej brak, szczególnie na tak istotnej trasie jak Dover – Calais, może skutkować poważnymi konsekwencjami dla przewoźników. Niestety, niektórzy mogą spotkać się z sytuacją, w której ich pojazdy zostaną zatrzymane, a kierowcy ukarani grzywnami. W ostatecznym wypadku możliwe jest nawet zawrócenie z portu. 

Entry Summary Declaration

Należy zapamiętać istotną datę – 31 października 2024 roku, od kiedy to deklaracja ENS będzie obowiązkowym elementem procesu tworzenia GMR (Good Movement Reference). Ten fakt podkreśla potrzebę przygotowania i dostosowania się do nowych regulacji przez wszystkich uczestników handlu między Wielką Brytanią, a Unią Europejską. 

documents-icon_euro24

Nowe przepisy i systemy takie jak ICS 2 mają na celu nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa, ale również usprawnienie i ułatwienie procesów handlowych. Firmy transportowe oraz eksporterzy i importerzy muszą jednak świadomie podchodzić do zmian i dostosowywać swoje operacje zgodnie z nowymi wymogami, aby zapewnić płynność i efektywność przepływu towarów. To z kolei przyczyni się do wzrostu zaufania i stabilności w relacjach handlowych między Wielką Brytanią, a krajami Unii Europejskiej związanych z Brexitem. 

tame-brexit-blog-pl

Brexit oswojony, czyli system GVMS w praktyce

EDIT: 22.03.2022

BREXIT oswojony

Po roku funkcjonowania w „pobrexitowej” rzeczywistości, wciąż mamy wiele zapytań od klientów oraz przewoźników o szczegóły związane z importem i exportem towarów pomiędzy Unią Europejską, a Wielką Brytanią. Rozpracowaliśmy ten wątek na czynniki pierwsze, spędzając wiele godzin na analizie publikacji zamieszczonych na stronach rządowych Wielkiej Brytanii oraz odbywając wiele wnikliwych rozmów z urzędnikami brytyjskimi. Na Waszą prośbę udostępniamy tą wiedzę w formie wartościowego dodatku do artykułu z 10 lutego 2021 roku.  

Otóż, jak wiadomo, do końca doku 2021 odprawy importowe odbywały się na zasadzie procedury “prelodgement” dzięki której kierowcy mogli wjechać na teren UK na samym dokumencie eksportowym, a odprawa importowa mogła zostać zakończona do 30 dni od wjazdu towaru na teren Wielkiej Brytanii. Aktualnie, od 2022 roku, na podstawie regulacji które weszły w życie w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, transporty z EAD (z Wywozowym Dokumentem Towarzyszącym) nie mogą pojechać na rozładunek bez dokonanej odprawy importowej. Co więcej za pomocą systemu GVMS trzeba wygenerować GMR (Goods Movement Reference)

KIERUNEK UK po Brexicie – krótka instrukcja obsługi  

Wwożąc towar z EU do UK na podstawie dokumentu exportowego (EU/EAD) należy uzupełnić GVMS w następujący sposób: 

 • wybierz opcję CUSTOMS DECLARATION,  
 • dodaj deklarację ERN, w której wpisz: EPU (trzycyfrowe) + ENO (sześciocyfrowe z jedną literą) + data w formacie dzień / miesiąc / rok. Wszystkie te dane powinieneś otrzymać od swojej agencji celnej lub od klienta 
 • w momencie przeprawy sprawdź czy Twój towar nie został wytypowany do inspekcji W przypadku inspekcji trzeba zarezerwować slot na najbliższym z Inland Border Facility

Jak wspomnieliśmy osobnym przypadkiem jest transport tranzytowy, w tym przypadku:

 • wybierz opcję TRANSIT DOCUMENT 
 • wpisz MRN z dokumentu T1 
 • w momencie przeprawy sprawdź czy Twój towar nie został wytypowany do inspekcji 

W przypadku inspekcji trzeba zarezerwować slot na najbliższym z Inland Border Facility

Brexit – kolejne zmiany jeszcze przed nami

Od początku Brexitu, zmiany są wprowadzane etapami. Kolejnym obowiązującym dokumentem dla importu towarów od trzeciego kwartału tego roku, tj. od lipca 2022 będzie deklaracja bezpieczeństwa ENS (Entry Summary Declaration). Oczywiście można już teraz zacząć wyrabiać ENS ale póki co jest to opcjonalne. 

Entry Summary Declaration

Entry Summary Declaration, znane również jako ENS, stanowi element procedury celnej, wymagany przy wjeździe ładunków na terytorium Zjednoczonego Królestwa od lipca 2022. Dokument ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące przewożonego towaru i będzie niezbędny dla oceny przez urząd celny, czy dany ładunek spełnia wszystkie wymogi prawne umożliwiające jego wprowadzenie na rynek brytyjski. ENS umożliwia właściwą klasyfikację towarów, ocenę ryzyka oraz zapewnia, że wszystkie procedury importowe są przestrzegane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

documents-icon_euro24

Kierunek EU po Brexicie – krok po kroku 

W przypadku wywożenia towaru z UK do EU mamy również dwie opcje generowania numer GMR:

Jeżeli wywóz towarów do Unii Europejskiej będzie objęty tylko dokumentem eksportowym:

 • wybierz opcję CUSTOMS DECLARATION 
 • Wpisz numer DUCR który będzie się zaczynał od „2GB” i będzie w polu numer 7 na EAD 
 • W momencie przeprawy sprawdź czy Twój towar nie został wytypowany do inspekcji 

W przypadku inspekcji trzeba poddać się dodatkowej kontroli w porcie.

Jeżeli wwóz towarów do Unii Europejskiej będzie objęty dokumentem T1: 

 • wybierz opcję TRANSIT DOCUMENT
 • Wpisz MRN z dokumentu T1 
 • W momencie przeprawy sprawdź czy Twój towar nie został wytypowany do inspekcji

W przypadku inspekcji trzeba poddać się dodatkowej kontroli w porcie.

Na ten moment deklaracja EXS jest wymagana tylko wtedy, gdy w odprawie nie ma zawartej pełnej informacji dotyczącej S&S (Safety & Security). O potrzebie wyrobienia EXS powinna nas poinformować agencja celna.

Transport „na pusto” do EU: 

 • EXS jest aktualnie obowiązkowy 
 • również należy wygenerować GMR i wpisać numer z deklaracji EXS. 

Mamy nadzieję, że powyższe informacje będą dla Was pomocne i chociaż na początku może się to wszystko wdawać bardzo skomplikowane, to pamiętajcie, że po krótkim czasie pracy z nowymi przepisami, można szybko nabrać wprawy. Brexit to nie tylko polityczny rozłam, ale i logistyczne wyzwanie stulecia, które postawiło przed nami, specjalistami od transportu i spedycji, zupełnie nowe zadania. Powodzenia!

Brexit oswojony, nowe horyzonty

Brexit, wszystko co musisz wiedzieć

EDIT: 10.02.2021

Od 1 stycznia 2021 roku, aby przewieźć towary pomiędzy Unią Europejską, a Wielką Brytanią należy przejść kontrolę importową i pełne zgłoszenie celne.

Brexit, bo o nim mowa, jest potoczną nazwą procesu opuszczania przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej, zapoczątkowanego przez referendum w 2016 roku. Jako państwo trzecie, nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego takie kraje jak Anglia, Walia, Szkocja oraz Irlandia Północna tracą przywileje i ułatwienia związane z przepływem ludzi i towarów w obrębie UE. Jedną z głównych konsekwencji Brexitu jest przywrócenie granicy oraz wszystkich formalności celnych pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią od dnia 01.01.2021 roku. Wiele kwestii „unijnego rozwodu” jest jeszcze jednak w trakcie negocjacji i rozmów. W niektórych przypadkach zastosowano tzw. podejście etapowe.

Opcją pozwalającą znacznie zmniejszyć ilość kontroli oraz procedur jest przewóz towaru w procedurze tranzytu, gdyż Wielka Brytania pozostaje cały czas uczestnikiem konwencji o Wspólnej Procedurze Tranzytowej. Takie rozwiązanie wykorzystywane jest także w przewozie towarów przez inne kraje, w tym przez Norwegię, Szwajcarię, Turcję, czy Serbię. Nadając przesyłce „status celny UE” w Anglii, istnieje możliwość przewozu towaru na wyspę Irlandii i Irlandię Północną bez obowiązku płacenia cła, w określonym przedziale czasu, z zastosowaniem zamknięcia celnego (ołowiana plomba).

transport-icon-blog_euro24

EXPORT, czyli jak należy przygotować się do wwozu towaru z UE do UK (Brexit)?

Przewoźnicy z UE mogą realizować nieograniczoną ilość przejazdów do Wielkiej Brytanii. Ze względu na panujące na świecie obostrzenia pandemiczne wjeżdżając do UE obowiązkiem jest okazanie negatywnego wyniku testu na COVID-19, przeprowadzonego nie wcześniej niż 72 godziny przed datą przekraczania granicy. Aktualnie, na dzień 30 stycznia 2021, nie ma obowiązku przy przedstawiania wyniku testu przy wjeździe do UK.

Kierowca, opuszczając UE, powinien posiadać właściwe dokumenty celne, takie jak:

 • licencja wspólnotowa;
 • dowód ubezpieczenia pojazdu i naczepy – (Międzynarodowa Karta Ubezpieczenia Samochodowego, tzw. Zielona Karta znacznie ułatwia sprawę);
 • świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowcy, prawo jazdy oraz paszport ważny minimum 6 miesięcy;
 • Nr EORI – założenie nr EORI może odbyć się poprzez platformę PUESC.
 • GMR (Goods Movement  Record) – numer rejestracji pojazdu z towarem (Przewoźnik ma obowiązek wcześniej zarejestrować pojazdy w systemie Goods Vehicle Movement Service (GVMS)).

Ponadto kierowca musi mieć każdorazowo wypełniony poprawnie list przewozowy CMR, faktury towarowe (invoice), packing list, EX.

Na barkach eksportera lub importera spoczywa obowiązek wybrania odpowiedniej procedury, dostosowanej do przewożonego towaru oraz przekazanie kompleksowej dokumentacji przewoźnikowi. Od 01.07.2021 roku będą obowiązywały także pozostałe procedury celne.

 • Prenotyfikacja (MRN), czyli brytyjski numer wjazdu lub nr EORI przedsiębiorcy, jeśli deklarację zgłasza importer z UK. MRN to system inteligentnych granic do obsługi ciężarówek korzystających z przepraw promowych i przejazdów przez Eurotunel. Istnieje możliwość zgłoszenia przewozu na stronie https://www.douane.gouv.fr w celu uzyskania kodu kreskowego z numerem MRN. Przewoźnik zostanie z automatu skierowany na pas zielony lub pomarańczowy w zależności od statusu przewożonego towaru.
 • Wspólna procedura tranzytowa (CTC) – kierowca musi posiadać nr TAD, który informuje o tym, iż towar został zwolniony przez nadawcę z procedury tranzytowej lub nr LRN. Jeśli nie został z tej procedury zwolniony, wówczas koniecznym jest zgłoszenie w urzędzie celnym (nr LRN jest na dokumencie T1).
 • Procedura odprawy czasowej (ATA) – kierowca jest zobligowany posiadać karnet ATA, który okazuje na granicy i otrzymuje stempel celny.
 • Procedura TIR – kierowca realizuje przewóz na podstawie konwencji TIR:
 1. w przypadku zastosowaniu procedury zwykłej musi posiadać świadectwo uznania pojazdu drogowego do przewozu towarów pod zamknięciem celnym – karnet TIR (po zakończeniu przejazdu karnet TIR należy zwrócić do przedsiębiorcy lub do firmy transportowej.)
 2. w przypadku procedury uproszczonej tylko deklaracje eksportową EX
 • ENS – przywozowa deklaracja skrócona.

Dokumenty towarowe należy okazać przy wjeździe do portu. Pracownik w okienku biletowym skanuje kody EX. Stosując deklarację T1 przed rozładunkiem konieczna jest wizyta w urzędzie celnym przed rozładunkiem towaru. Wielka Brytania nie zapowiada rutynowych kontroli pojazdów wjeżdżających do kraju, jednak wciąż służby graniczne mogą sprawdzać pojazdy pod kątem bezpieczeństwa oraz przestępstw celnych.

IMPORT, czyli wwóz towaru do UE oraz zjazd na pusto

Dopuszczalne są 2 kursy kabotażowe z Wielkiej Brytanii i przez nią pod warunkiem, że są one realizowane po kursie z Unii Europejskiej i w ciągu 7 dni od rozładunku w Wielkiej Brytanii. Przewoźnik ma za zadanie zgłosić się z kompletem dokumentacji firmowej oraz kierowcy wjeżdżając do UE na obowiązkowy test na Covid-19 w harabstwie Kent.  Ponadto od 01.01.2021 obowiązuje zakaz wwozu z UE do Wielkiej Brytanii towarów pochodzenia zwierzęcego, takich jak mięso, nabiał, czy żywe owoce morza na własny użytek (nie dotyczy towaru na naczepie).  Kierowca musi liczyć się z tym, że zakazane produkty mogą zostać skonfiskowane podczas kontroli granicznej. Brexit spowodował również zmniejszenie limitów na przewożony alkohol i wyroby tytoniowe. Szczegóły na ten temat znajdziecie w linku: https://europa.eu

Dodatkowym utrudnieniem może okazać się zakaz parkowania w Ashford, Canterbury, Dover, Folkestone i Hythe, Maidstone, Swale i Thanet. Dopuszczalna jest jedynie 45-cio minutowa pauza. Zostały wyznaczone specjalne miejsca do dłuższych postoi, a złamanie tego zakazu może skutkować blokadą na koło oraz mandatem w wysokości 220 GBP.

Przewoźnik wwożący towar z UK do UE poza dokumentami osobistymi i firmowymi wymienionymi powyżej, w części dotyczącej exportu towarów z UE do UK, powinien także mieć przy sobie dokumenty towarowe uzależnione od procedury celnej:

 • Prenotyfikacja (MRN)– informacja P2P (pozwolenie na kontynuację jazdy), zgłoszenie celne, deklarację EXS oraz dokumenty na przywieziony wcześniej towar.
 • Wspólna procedura tranzytowa (CTC) – nr TAD – lub nr LRN (z tym numerem należy udać się do agencji celnej i odebrać dokument T1)
 • Procedura odprawy czasowej (ATA) – karnet ATA powinien być przekazany służbom granicznym w UK.
 • Procedura TIR – karnet TIR – przy procedurze zwykłej.

Do każdej z powyższych procedur wymagana jest deklaracja bezpieczeństwa i ochrony EXS (wywozowa deklaracja skrócona). W przypadku towarów wywożonych z Wielkiej Brytanii informacje zawarte w EXS są połączone ze zgłoszeniem wywozowym, które jest zgłoszeniem celnym. Deklarację należy złożyć na jedną godzinę przed planowaną podróżą Eurotunelem, a w przypadku rejsu przez  Dover dwie godziny wcześniej. W sytuacji zawrócenia kierowcy z Francji z powodu nieposiadania deklaracji bezpieczeństwa, należy skontaktować się pośrednikiem celnym.

Brexit: rzeczywistość, a praktyka

Zmiany i nowe regulacje mogą sprawiać wrażenie bardzo zawiłych, dlatego też ze wszystkimi wątpliwościami należy się kontaktować bezpośrednio z dedykowanymi agencjami cennymi. Brexit jest nową sytuacją, która dodatkowo w perspektywie czasu może ulegać zmianom, dlatego też wiele agencji nie nadąża z formalnościami i odprawy ulegają opóźnieniom. Konsekwencją jest wielogodzinne oczekiwanie na samą informację, gdzie przewoźnik ma się udać z towarem na odprawę. W tej sytuacji szczególną uwagę należy zwrócić na to, by to nadawca zadbał o wszelkie formalności celne i przekazał niezbędne informacje przewoźnikowi w celu uniknięcia sytuacji, których będą potrzebne dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty.

W dobie Brexitu poruszaj się po zmiennych wodach europejskiej logistyki z Euro24!

Masz pytania?

 
Napisz do nas. Razem znajdziemy rozwiązania dla Twoich potrzeb transportowych.
 

Umów się na “wirtualną kawę” z naszym opiekunem Klienta i dowiedz  się jak możemy zapewnić Ci komfort współpracy jakiego potrzebujesz. Wyeliminuj stres związany z transportem. Nasi pracownicy z należytą starannością identyfikują Twoje priorytety transportowe, by odpowiednio zaprojektować ofertę.

 

Dowiedz się, jak możemy wspierać Twój biznes.

WYCEŃ SWÓJ TRANSPORT NA ASAP >>

 

 

wycena transportu
ecovadis