Perspektywy branży TSL: Nawigacja w niepewnych czasach 

Perspektywy branży TSL: Nawigacja w niepewnych czasach

W obliczu rosnącej kompleksowości globalnych łańcuchów dostaw i dynamicznie zmieniającego się otoczenia gospodarczego, branża TSL stoi przed szeregiem wyzwań i możliwości w roku 2024. Od zrównoważonego rozwoju po cyfrową transformację. Te kluczowe tematy kształtują przyszłość sektora. 

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna w branży TSL

Branża TSL coraz bardziej koncentruje się na zrównoważonym rozwoju, dążąc do minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko. Firmy wdrażają zaawansowane technologie, aby zredukować między innymi emisję CO2, w tym poprzez inwestycje w flotę niskoemisyjną i rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Inicjatywy te są częścią szerszych programów CSR, które obejmują również poprawę warunków pracy kierowców, optymalizację tras i zwiększanie efektywności operacyjnej.

Kluczem do sukcesu w tym obszarze jest innowacyjność i współpraca z partnerami technologicznymi oraz instytucjami badawczymi. Nacisk na zrównoważony rozwój i ochronę środowiska jest bardziej palący niż kiedykolwiek, na czele z transportem niskoemisyjnym i redukcją emisji CO2. Firmy w całym sektorze aktywnie angażują się w działania CSR, poszukując innowacyjnych rozwiązań na rzecz ekonomiczniejszej logistyki.

Europejski System Handlu Emisjami

Od roku 2005 w Unii Europejskiej funkcjonuje system EU ETS, który ogranicza ilość gazów cieplarnianych emitowanych przez najbardziej energochłonne sektory, takie jak przemysł czy lotnictwo. System ten jest kluczowym elementem pakietu regulacji „Fit for 55”, mającego na celu zmniejszenie zależności od paliw kopalnych i zwiększenie udziału energii odnawialnej. Jednak mimo tych działań, potrzebne są dodatkowe środki, aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku.
electric-icon-blog_euro24

W odpowiedzi na te wyzwania, Unia Europejska wprowadzi nowy system, znany jako ETS 2. System ten rozszerzy obowiązujące regulacje o sektory dotychczas nieobjęte, takie jak ogrzewanie domów, transport drogowy i inne dodatkowe sektory. ETS 2 nałoży opłaty za emisję CO2 z węgla, gazu i oleju opałowego, co dotknie wielu użytkowników tych źródeł energii w Polsce. Chociaż pełne wdrożenie systemu ETS II zostało przesunięte na rok 2027, firmy powinny już teraz przygotowywać się na wprowadzenie tego systemu, co może wpłynąć na koszty i strategie operacyjne w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

System zarządzania pojazdami

cargo val, ładunki wartościowe

W Euro24, zwracamy szczególną uwagę na wydajność i bezpieczeństwo realizowanych transportów. Z tego powodu został wdrożony system monitoringu floty, co umożliwia nie tylko precyzyjne śledzenie przebiegów każdego pojazdu, ale również automatyczne generowanie alertów o zbliżających się terminach prac serwisowych oraz przeglądach. System ten pozwala na skrupulatne dokumentowanie historii napraw każdego z pojazdów, co jest nieocenione w kontekście zarządzania żywotnością floty. Ponadto taka innowacja odgrywa istotną rolę w kontroli i optymalizacji kosztów oraz zużycia paliwa, co przekłada się na jego mniejsze zużycie, ale także zwiększenie efektywności operacyjnej. Bezpieczeństwo transportów jest dodatkowo wspierane przez zaawansowaną diagnostykę, która pozwala na wykrywanie potencjalnych awarii przed ich wystąpieniem, minimalizując ryzyko przestojów i związanych z nimi strat.

W Euro24 nieustannie dążymy do podnoszenia standardów operacyjnych, gwarantując niezawodność i najwyższą jakość świadczonych usług transportowych na terenie całej Europy. Wierzymy, że klucz do sukcesu tkwi w ciągłym doskonaleniu i innowacyjności, dlatego nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań, które pozwolą nam sprostać wyzwaniom współczesnego rynku transportowego.

trophy-icon-blog_euro24

Bezpieczeństwo

technology-icon-blog_euro24

Diagnostyka

transport-icon-blog_euro24

Optymalizacja zużycia paliwa

Cyfrowa transformacja i sztuczna inteligencja

Cyfrowa transformacja jest nieodzownym elementem strategii firm TSL, umożliwiającym im utrzymanie konkurencyjności. Inteligentne wykorzystanie AI, zwłaszcza w optymalizacji tras i zarządzaniu flotą, może znacząco zwiększyć efektywność i obniżyć koszty operacyjne.

Sztuczna inteligencja przyczynia się również do lepszego prognozowania popytu, automatyzacji procesów administracyjnych i poprawy obsługi klienta. Kluczowym wyzwaniem jest integracja nowych technologii z istniejącymi systemami IT oraz rozwój kompetencji cyfrowych wśród pracowników. Adaptacja do cyfrowej transformacji i inteligentne wdrożenie sztucznej inteligencji, są kluczowe dla utrzymania konkurencyjności. Firmy, które nie zdołają dostosować się do tych zmian, mogą zostać w tyle.

W Euro24 nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań, które usprawnią naszą działalność i jeszcze bardziej zbliżą nas do potrzeb naszych klientów. Obecnie intensywnie pracujemy nad wdrożeniem systemów opartych na sztucznej inteligencji do zarządzania danymi. Tego rodzaju technologie umożliwią nam jeszcze głębszą analizę zgromadzonych informacji oraz optymalizację procesów decyzyjnych wewnątrz firmy. Rozwijamy się nie tylko technologicznie, ale również komunikacyjnie — nasze otoczenie biznesowe to dla nas kluczowe źródło wiedzy. Regularnie przeprowadzane badania dotyczące jakości naszych usług oraz aktywne słuchanie głosu klientów pozwalają na szybką adaptację do zmieniających się oczekiwań rynku. Wprowadzamy zmiany i sugestie, które są spójne z naszą strategią rozwoju, a czasami, w odpowiedzi na wyraźnie zarysowane w badaniach potrzeby, decydujemy się na zmianę dotychczasowych kierunków naszej działalności. To podejście przyczynia się także do otwierania nowych oddziałów bliżej naszych klientów oraz poszerzania oferty, aby jeszcze lepiej odpowiadać na specyficzne wymagania branży transportowo-spedycyjnej w Europie. 

Perspektywy branży TSL: Nawigacja w niepewnych czasach 
Perspektywy branży TSL: Nawigacja w niepewnych czasach 
Zaufanie_budowanie_relacji_2_1500x1500px_euro24

Trudności gospodarcze kluczowych rynków dla branży TSL

Gospodarki zachodnie, takie jak Niemcy, które są głównym partnerem handlowym dla wielu firm, doświadczają trudności gospodarczych, co ma bezpośredni wpływ na branżę. Spadek produkcji przemysłowej prowadzi do zmniejszenia ilości transportowanych towarów, zwiększając presję na marże i efektywność operacyjną firm z branży TSL. Aby sprostać tym wyzwaniom, należy zdywersyfikować swoją ofertę usługową, poszukiwać nowych rynków i inwestować w innowacje, które mogą zwiększyć ich elastyczność i zdolność do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki gospodarcze. Zwolnienia w produkcji, mają bezpośredni wpływ na ilość transportowanych towarów, co stwarza wyzwania dla branży TSL. Niewypłacalność kontrahentów, spowodowana trudnościami gospodarczymi, zwiększa ryzyko finansowe dla firm, wymagając od nich większej ostrożności i lepszej oceny ryzyka. 

Relacje z klientami w trudnych czasach gospodarczych

W obliczu gospodarczych turbulencji, kluczowe dla firm transportowo-spedycyjnych staje się umiejętne zarządzanie relacjami z klientami, aby nie tylko utrzymać, ale i umocnić pozycję na rynku. Istotne jest regularne komunikowanie się z klientami, aby zapewnić im bieżące informacje o stanie realizacji zleceń i ewentualnych zmianach. Dzięki transparentności, klienci czują się bezpieczniej, wiedząc, że ich partner biznesowy ma kontrolę nad sytuacją i dba o ich interesy.

biznes-icon-blog_euro24

Równie ważne jest dostosowanie oferty do aktualnych potrzeb i możliwości klientów. Elastyczne podejście do warunków współpracy, takie jak dostosowanie terminów płatności czy oferowanie indywidualnie skrojonych rozwiązań logistycznych, może znacznie zwiększyć lojalność klientów. Nie można również zapominać o proaktywnym podejściu do problemów – zamiast czekać na zgłoszenia klientów, warto samemu identyfikować potencjalne przeszkody i informować o nich klientów, proponując jednocześnie możliwe rozwiązania. W tych trudnych czasach, inwestycje w rozwój relacji z klientami oraz budowanie zaufania poprzez stałą komunikację, elastyczność i proaktywność, mogą okazać się kluczowe dla zachowania stabilności i perspektyw rozwoju firmy. 

W obliczu trudności gospodarczych, które dotykają kluczowe rynki dla branży TSL, Euro24 konsekwentnie dąży do dywersyfikacji swojej obecności na arenie międzynarodowej. Właśnie z tego powodu firma posiada obecnie oddziały w kilku europejskich krajach, w tym aż pięć lokalizacji w Polsce, gdzie niedawno z dumą otworzyliśmy kolejny nowy oddział. Nasza strategia zakłada nie tylko rozwój geograficzny, ale także budowanie zespołów, które doskonale rozumieją lokalne warunki i potrzeby. Dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej adaptować nasze usługi do specyfiki każdego z rynków, na których działamy, co zwiększa naszą odporność na zmieniające się warunki gospodarcze i pozwala na bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby naszych klientów. Takie podejście umacnia naszą pozycję na rynku i zapewnia stabilność operacyjną w czasach niepewności ekonomicznej. 

Nowy piąty oddział Euro24 w Polsce

 

Z przyjemnością informujemy, że w czerwcu otworzyliśmy nasz piąty oddział w Polsce i ósmy w Europie. Nowa placówka stanowi kolejny strategiczny punkt, mający na celu zbliżenie nas do naszych klientów. Zawsze wsłuchujemy się w Państwa sugestie, co pozwala nam na budowanie trwałych relacji opartych na wzajemnym zaufaniu. Otwarcie nowego oddziału jest odpowiedzią na potrzeby rynku, a już wkrótce mogą Państwo oczekiwać kolejnych nowości. Serdecznie zapraszamy do naszego nowego biura w Balicach przy ul. Krakowskiej 50. Dziękujemy za Państwa wsparcie i zaufanie.

 

Budujemy przyszłość transportu i logistyki  >>

 

 

 

 

Nowy_oddzial_KRAKOW_1500x1000px_euro24

Geopolityczna niepewność

Pay 2

Fluktuacje kursów walut

documents-icon_euro24

Zmiany w regulacjach handlowych

stress-icon_euro24

Zakłócenia w przepływie towarów

Niepewność geopolityczna, zwłaszcza w regionach kluczowych dla międzynarodowych łańcuchów dostaw, stwarza znaczące ryzyko dla branży TSL. Fluktuacje kursów walut, zmiany w regulacjach handlowych oraz potencjalne zakłócenia w przepływie towarów wymagają zwiększonej elastyczności i skutecznych strategii zarządzania ryzykiem. Monitoring i analiza scenariuszy geopolitycznych, a także dywersyfikacja tras transportowych i partnerów biznesowych, są kluczowe dla minimalizacji potencjalnych zakłóceń. Rozwiązanie problemów logistycznych na wschodniej granicy jest kluczowe dla przewoźników obsługujących ten rynek. Zapewnienie płynności przepływu towarów pomimo geopolitycznych napięć pozostaje priorytetem. Dynamicznie zmieniający się krajobraz geopolityczny stwarza niepewność, wpływając na stabilność łańcuchów dostaw i kursy walut, co wymaga zwiększonej elastyczności i zdolności adaptacyjnych. 

Monitoring transportu w Euro24

Dział Monitoringu w Euro24 (zwany, także Control Tower) zajmuje się monitorowaniem przepływu towarów po Europie i przepływem informacji pomiędzy kierowcą, a klientem. Zespół ten weryfikuje, czy został załadowany poprawny towar i czy pojazdy dojeżdżają na czas. Ponadto nasz Control Tower kontroluje dokumenty potrzebne do realizacji transportu, które kierowca dostał na załadunku

Dowiedz się więcej! >>

 

 

transport monitoring

Zmiany na rynku pracy

Ewolucja rynku pracy z rynku kierowcy na rynek przewoźnika stanowi wyzwanie dla branży TSL, wymagając od firm przemyślanego zarządzania zasobami ludzkimi. Wzrost kosztów pracy i zmieniające się oczekiwania pracowników wymagają od firm TSL zwiększenia atrakcyjności jako pracodawcy, inwestowania w szkolenia i rozwój kompetencji, a także stosowania nowoczesnych narzędzi do zarządzania talentami. Adaptacja do tych zmian jest kluczowa dla zapewnienia ciągłości działania i utrzymania konkurencyjności na rynku. Dalsze zmiany wynikające z pakietu mobilności wprowadzają nowe regulacje dotyczące czasu pracy kierowców, co wymaga od firm TSL elastyczności i dostosowania się do nowych przepisów. Rosnące koszty pracy są wyzwaniem dla wszystkich sektorów, w tym dla branży TSL, wymuszając na firmach poszukiwanie sposobów na optymalizację kosztów i efektywność operacyjną. Konsolidacja rynku, w tym upadki i likwidacje firm, oraz wyprzedaż taboru, w połączeniu ze zmianami w sektorach produkcyjnych, stanowią wyzwania dla branży, wymagające zwiększonej elastyczności i innowacyjności.

Te pięć obszarów pokazuje złożoność wyzwań, przed którymi stoi branża TSL w 2024 roku. Skuteczne ich adresowanie wymagać będzie strategicznego planowania, innowacyjności oraz gotowości do adaptacji w szybko zmieniającym się otoczeniu gospodarczym i technologicznym. Wszystkie te czynniki składają się na złożony obraz branży TSL w 2024 roku, gdzie zarządzanie ryzykiem, innowacyjność i elastyczność będą kluczowe dla sukcesu. W obliczu tych wyzwań, firmy TSL muszą pozostać czujne, adaptując się do zmieniającego się otoczenia i wykorzystując nowe technologie, aby zapewnić płynność i efektywność globalnych łańcuchów dostaw. 

Masz pytania?

Napisz do nas. Razem znajdziemy rozwiązania dla Twoich potrzeb transportowych.
Umów się na “wirtualną kawę” z naszym opiekunem Klienta i dowiedz  się jak możemy zapewnić Ci komfort współpracy jakiego potrzebujesz. Wyeliminuj stres związany z transportem. Nasi pracownicy z należytą starannością identyfikują Twoje priorytety transportowe, by odpowiednio zaprojektować ofertę.

 

Dowiedz się, jak możemy wspierać Twój biznes.

WYCEŃ SWÓJ TRANSPORT NA ASAP >>

 

 

wycena transportu
ecovadis