employees-foundation-of-the-company_euro24

Ludzie jako fundament firmy, czyli jak zadowolenie pracowników kształtuje organizację

W Euro24 wierzymy, że to ludzie tworzą firmę. Nasz sukces zawdzięczamy zaangażowanemu zespołowi, który każdego dnia przyczynia się do realizacji naszych celów. Aby lepiej zrozumieć, co wpływa na ich satysfakcję i motywację, przeprowadziliśmy pierwszą edycję badania satysfakcji z pracy. Wyniki ankiety pozwalają nam zobaczyć, co robimy dobrze i jakie obszary wymagają poprawy. Dzięki temu możemy tworzyć jeszcze lepsze miejsce pracy w którym każdy czuje się doceniany i ma szansę na rozwój zawodowy. Satysfakcja z pracy naszych pracowników jest fundamentem, na którym budujemy nasz sukces. 

Znaczenie satysfakcji z pracy dla rozwoju firmy

Badanie opinii, ankietowanie, zbieranie feedbacku od pracowników jest stosowane od dawna i na stałe weszło do procesów w firmach. O zasadności i wartości tego działania nie trzeba nikogo przekonywać: opinie i oceny pozwalają nam spojrzeć na firmę jak w lustro, pokazując, co robimy dobrze, a co wymaga poprawy. 

Dzięki temu możemy lepiej dostosować nasze działania do rzeczywistych potrzeb zespołu. Pracownicy są doskonałym źródłem pomysłów i wiedzą, co wpływa na ich zadowolenie i motywację do działania. W Euro24 do tej pory opieraliśmy się na opiniach i uwagach zbieranych podczas półrocznych i rocznych spotkań z pracownikami, gdzie pytaliśmy o sugestie i pomysły. Jednak ze względu na rozrastającą się strukturę naszej organizacji, zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie profesjonalnego badania opinii pracowników. Dzięki temu mogliśmy w relatywnie krótkim czasie uzyskać odpowiedzi na różne ważne tematy i lepiej zrozumieć potrzeby naszego zespołu. Badanie satysfakcji z pracy w Euro24 pokazało, jak ważne jest zrozumienie potrzeb i oczekiwań naszych pracowników. Opinie i sugestie, które uzyskaliśmy, stanowią bezcenne źródło informacji, pomagające nam lepiej dostosować nasze działania do realnych wymagań zespołu.

 Pracownicy podkreślili znaczenie przyjaznej atmosfery, wsparcia od przełożonych oraz możliwości rozwoju zawodowego. Wysoki poziom satysfakcji przekłada się nie tylko na lepszą wydajność, ale również na niższą rotację pracowników, co jest kluczowe dla długoterminowego rozwoju firmy. Każdy głos naszych pracowników ma znaczenie i jest brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. 

Zaangażowanie pracowników w proces tworzenia ankiety

Od samego początku, naszym celem było stworzenie procesu ankietowego, który w pełni uwzględniałby pomysły i zaangażowanie naszych pracowników. Zamiast korzystać z gotowych rozwiązań, zapytaliśmy pracowników, jakie pytania chcieliby zobaczyć w ankiecie i które obszary ich zdaniem wymagają oceny. Rezultatem była ankieta zawierająca kilkadziesiąt pytań podzielonych na kategorie, takie jak atmosfera w pracy, zaangażowanie, feedback, strategia zarządzania, warunki pracy i rozwój zawodowy, komunikacja, wizerunek firmy oraz benefity.

biznes-icon-blog_euro24

Atmosfera

company-icon-blog_euro24

Praca codzienna 

public-icon-blog_euro24

Zaangażowanie i poczucie stabilizacji  

lider-icon-blog_euro24

Docenianie i feedback

AI-icon_euro24

Strategia oraz zarządzanie firmą 

employees-icon-blog_euro24

Warunki rozwoju zawodowego i pracy  

mail

Komunikacja i wizerunek firmy  

trophy-icon-blog_euro24

Benefity   

Każda z tych kategorii była szczegółowo rozpisana na pytania otwarte i zamknięte, co pozwalało pracownikom na pełne wyrażenie swoich opinii. Kluczowym elementem ankiety była anonimowość, którą zapewniliśmy od samego początku, aby wszyscy czuli się komfortowo dzieląc się swoimi spostrzeżeniami.

Wyniki ankiety – Co mówili pracownicy? 

Zainteresowanie ankietą przerosło nasze oczekiwania – osiągnęliśmy imponujący 99% poziom uczestnictwa, co świadczy o tym, jak istotny był to proces dla naszego zespołu. Wyniki ankiety pozwoliły nam zobaczyć, które obszary funkcjonują dobrze, a które wymagają uwagi i natychmiastowych działań naprawczych. 
 
Pracownik oceniał pytania na skali od 1 (bardzo źle) do 6 (bardzo dobrze).  Każdy wynik powyżej 4 pkt na 6 możliwych oznaczał dobre i bardzo dobre oceny na dany temat. 

scale_euro24

Szczególnie wysokie oceny otrzymaliśmy w następujących obszarach:

Atmosfera i relacje w pracy

Bardzo dobre oceny atmosfery i relacji mamy od bardzo dawna i jest to niewątpliwy atut naszej organizacji. Mimo że firma rośnie, dołączają do nas pracownicy z różnym doświadczeniem, osobowościami i oczekiwaniami, wszyscy zgodnie twierdzą, że klimat pracy pozostaje na niezmiennie wysokim poziomie. 

  • Atmosfera w firmie: 4.9/6 
  • Koleżeńskie relacje ze współpracownikami: 5.19/6
firma spedycyjno-transportowa
Relacje-i-komunikacja_1920x1080px_euro24

Te wyniki pokazują, że mimo wzrostu firmy, udało nam się utrzymać pozytywną kulturę pracy, w której wszyscy pracownicy czują się wspierani i doceniani. Równie wysokie oceny uzyskaliśmy w obszarach związanych z motywacją do pracy oraz stabilnością zatrudnienia.

Motywacja i stabilność Kluczowe aspekty satysfakcji

To kolejne obszary, z których jesteśmy dumni. Nad motywacją pracujemy na co dzień, ponieważ wiemy, że nie jest ona stała i wymaga wysiłku z każdej strony. Poprzez ciągłą pracę nad udoskonalaniem warunków zatrudnienia, firma jest odbierana jako stabilne i bezpieczne miejsce do realizacji planów zawodowych. 

  • Motywacja do codziennych obowiązków: 4.19/6 
  • Chęć przychodzenia do pracy: 4.5/6
  • Poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa: 4.2/6 
  • Zamiar pracy w Euro24 przez kolejne lata: 4.3/6 
  • Polecanie pracy w Euro24: 4.3/6 
firma transportowa
Poczucie-stabilizacji_1200x1200px_1_euro24
Poczucie-stabilizacji_1200x1200px_2_euro24
Poczucie-stabilizacji_1200x1200px_3_euro24

Wysoki poziom satysfakcji vs wydajność

Te wyniki są dla nas powodem do dumy. Codziennie pracujemy nad utrzymaniem wysokiego poziomu motywacji, ponieważ wiemy, że nie jest to stały stan i wymaga ciągłego zaangażowania. Dzięki nieustannym wysiłkom w doskonaleniu warunków zatrudnienia, nasza firma jest postrzegana jako stabilne i bezpieczne miejsce do realizacji zawodowych planów. 

Wsparcie i kompetencje przełożonych

Nasi przełożeni również otrzymali wysokie oceny, co pokazuje, że mamy odpowiednich ludzi na odpowiednich stanowiskach: 

lider-icon-blog_euro24

Wsparcie od przełożonego w trudnych sytuacjach

5,22/6

biznes-icon-blog_euro24

Zaufanie do przełożonego

5,1/6

employees-icon-blog_euro24

Kompetencje i doświadczenie przełożonego

5,24/6

Wsparcie-przelozonego_1920x1080px_euro24

Nasi liderzy stale poszerzają swoje kompetencje i, co najważniejsze, są blisko swoich pracowników, codziennie oferując wsparcie w trudnych sytuacjach. To pokazuje, że relacje oparte na zaufaniu i profesjonalizmie są kluczowe dla sukcesu naszej organizacji. 

Rozwój i benefity

Inne ważne aspekty, które zostały wysoko ocenione, to możliwości rozwoju i dodatkowe benefity: 

  • Możliwość uczestniczenia w szkoleniach: 4,3/6 
  • Benefity: 4,22/6 
  • Imprezy firmowe: 4,81/6 

 

Imprezy integracyjne w Euro24! >>

 

 

Ludzie jako fundament firmy, czyli jak zadowolenie pracowników kształtuje organizację 

Cieszy nas fakt, że pracownicy są zadowoleni z dodatkowych benefitów, jakie oferuje firma. Bardzo wysoki wynik uzyskany za oferowanie integracji świadczy o tym, jak ważne i potrzebne jest dla pracowników oderwanie się od codziennych obowiązków i pogłębianie relacji.

Wyniki i co dalej? Wnioski i podjęcie konkretnych działań 

Zdecydowanie, ankieta nie kończy się na wynikach. To właśnie od nich zaczyna się właściwa praca nad ulepszaniem, korygowaniem i unowocześnianiem, a także utrzymaniem tego, co dobre. Wyznajemy zasadę, że to pracownicy najlepiej wiedzą, jakich zmian należy dokonać, aby pracowało się jeszcze lepiej. Dlatego powołaliśmy dwie grupy, składające się z członków różnych zespołów i różnych poziomów stanowisk, które zajęły się wykreowaniem i zaplanowaniem działań naprawczych. 

Wspólne działania na rzecz lepszego miejsca pracy 

mail

Grupy te skupiły się przede wszystkim na usprawnieniach z zakresu komunikacji wewnętrznej. Analizowaliśmy zarówno narzędzia, którymi posługujemy się w codziennej komunikacji, jak i zasady komunikacji, formy, częstotliwość oraz tematy, jakie należy poruszać. Podczas spotkań okazało się, że pracownicy mają wiele przemyśleń, uwag oraz dobrych pomysłów na usprawnienie codziennej pracy. Niektóre z tych pomysłów zostały wdrożone od razu, inne wymagają większego nakładu pracy.

Jesteśmy przekonani, że ciągła praca nad doskonaleniem warunków pracy przyniesie długofalowe korzyści zarówno dla naszych pracowników, jak i dla firmy. Satysfakcja z pracy jest fundamentem, na którym budujemy naszą przyszłość.

Wysokie opinie naszych pracowników to efekt wspólnej pracy każdego z nas. Na co dzień zwracamy uwagę na tworzenie pozytywnej atmosfery i relacji, pomagamy sobie nawzajem i uczymy się od siebie. Jesteśmy przekonani, że satysfakcja z pracy naszych pracowników jest fundamentem, na którym budujemy naszą przyszłość i długoterminowy sukces. Dzięki zrozumieniu potrzeb naszego zespołu i wdrażaniu odpowiednich działań, możemy tworzyć lepsze miejsce pracy, gdzie każdy czuje się doceniany i ma możliwość rozwoju zawodowego. 

Zacznij karierę w Euro24

 

Na naszej stronie kariery znajdziesz nie tylko aktualne oferty pracy, ale także bogate źródło informacji dotyczących życia w naszej firmie.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami, które przybliżą Ci, jak wygląda praca u nas, a także pozwolą posłuchać historii naszych pracowników. To świetna okazja, by lepiej poznać naszą kulturę pracy i dowiedzieć się, co czyni nasze miejsce pracy wyjątkowym

 

Poznaj nas lepiej i dołącz do naszego zespołu! >>

 

 

friendly-recruitment-member-blog_euro24
ecovadis