Zlecenie Spedycyjne Import

Transport lotniczy

Uwagi dodatkowe:

Zleceniodawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich należności wynikłych z realizacją niniejszego zlecenia łącznie z dodatkowymi kosztami o ile takowe powstaną w szczególności kosztami opłat lotniskowych, opłat za składowanie, rewizji i tym podobnych.

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych 2022: SkladkaEnd_Certyfikowan_GB.indd (pisil.pl)

 

Ja, zleceniodawca, świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z Art. 233 Kodeksu karnego niniejszym oświadczam, że powierzane do obsługi spedycyjnej w ramach obrotu towarowego za granicą firmie EURO24 Sp. z o.o. Sp. k.,

eksportowane towary nie są towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 2000r. (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 299 poz. 2315) o obrocie towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa Państw, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

ecovadis